Återbäring

Premieåterbäring för 2018

Kyrkans Försäkring AB lämnar premieåterbäring på totalt 8 miljoner kr för år 2018
Vi är mycket glada över att återigen kunna lämna premieåterbäring till våra kunder. Bolaget Kyrkans
Försäkring AB bildades år 2004 för att företräda Svenska kyrkans försäkringsintressen sen dess har
försäkringarna hanterats i olika former med samarbetspartners, riskdelning mm. År 2013 ombildades Kyrkans
Försäkring AB till försäkringsbolag i Sverige och hade därmed formell möjlighet att kunna ta in försäkringsaffär
i bolaget. Detta skedde först inför 2016 när den försäkring som tidigare hanterats av Moderna försäkringar
flyttades över till Kyrkans Försäkring AB.

Sen dess har bolaget kunnat teckna förmånlig återförsäkring samt att skadorna hållit sig på en hanterlig nivå.
Detta har lett till att Bolaget gjort bra resultat sedan dess. Bolagets tydliga uppdrag från de ca 180
aktieägarna, alla delar av Svenska kyrkan, är att tillhandahålla bästa försäkring till lägsta kostnad för Svenska
kyrkan
. Detta förpliktigar att hantera eventuellt överskott till våra kunders största fördel. För 2016 såg vi att det
fanns nytta med att ytterligare kapitalisera upp bolaget för att kunna hantera ytterligare risk men sedan dess har vi
funnit att vi gör bäst i att återbetala en del av överskottet till våra kunder. Återbäringen är på den betydande
summan 8 miljoner kr
och utgår ur den del av premien som avser försäkring för egendom. Detta utgör för
normalkunden ca 13 % av den premie man betalt för egendom. Premieåterbäringen för 2018 regleras på 
fakturan för 2020.

Skadeförebyggande

Vi hoppas att en liten del av återbäringen kan användas till säkerhetshöjande åtgärder som t ex DNA-märkning
av koppar på byggnader och arbetsmaskiner då vi ser att inbrott och stölder av både koppar och verktyg är allt
för frekventa. Minskade skadekostnader och förtroende på återförsäkringsmarknaden bäddar för låga
kostnader och därmed möjlighet till ytterligare återbäringar och / eller premiesänkningar
.

Patrik Olsson, VD
Kyrkans Försäkring AB