Corona och Resor

Ni som har Tjänstereseförsäkringen
(se Försäkringsbrev) och som har
funderingar om coronaviruset, kan
hitta aktuell information under länken
https://www.erv.se/privat/dolda/
om-coronaviruset/
 Det är ERV som
är försäkringsgivare för den förs-
äkringen och har ni ytterligare frågor
om vad som gäller kan ni kontakta
dem på telefon : 0770 457 970 eller
email: corporate@erv.se.