Handlingar till årsstämma 2019

Årets Årsstämma kommer att hållas den 6 maj, kl 10.30 i Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler i Stockholm, Vattugatan 17.

Kallelse

Handlingar
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till fullmaktsformulär
Riktlinjer för sekretess och hantering av personuppgifter