Om oss

 

Kyrkans Försäkring AB har funnits sedan 2004, ombildades till försäkringsbolag 2013 och ägs i dag av 190 församlingar, pastorat och stift.

Vi tror på att samla kyrkans försäkringar under ett och samma tak, där initiativet stannar hos rätt intressen. Vårt enda intresse är bra och stabila försäkringar till lägsta kostnad.

Presentation Kyrkans försäkring

Vår försäkringslösning bygger på de behov som finns inom kyrkans verksamhet och erbjuder trygghet och enkelhet med mervärden.

Marknadens mest kompletta villkor till lägsta möjliga kostnad
– försäkringen för Svenska kyrkan av Svenska kyrkan!

Sedan tidigt 90-tal har försäkringslösningen Kyrkans Försäkring varit en framgång. I dag använder sig huvuddelen av Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift Kyrkans Försäkring AB som försäkringsgivare för sitt huvudsakliga försäkringsbehov. 

Att en stor andel av landets församlingar och pastorat väljer att teckna och förnya sin försäkring hos oss ser vi som bekräftelsen på behovet av vår Kyrkoförsäkring. Tillsammans har vi styrkan att ha ett mycket generöst villkor till låg kostnad.

Ju fler som är med, desto bättre förutsättningar för en än bättre försäkring till låg kostnad.