Tilläggsprodukter

Skogsförsäkring
Vi erbjuder skogsförsäkring för de enheter som önskar försäkra sin skog.

Försäkringen ersätter skador orsakade av exempelvis brand, storm och snöbrott. 

Patientskadeförsäkring
Försäkring för det ansvar som följer av att man bedriver vård med legitimerad vårdare t ex samtalsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare eller annan legitimerad vårdare.

Motorförsäkring
Kyrkans Försäkring har ett samarbete med Trygg Hansa som i sin tur erbjuder en anpassad motorprodukt för Kyrkans Försäkring AB:s kunder.                                                                                                                                                                                                                                                                Telefonnummer för kunder som tecknat avtal med Trygg Hansa 0771-111 700.                                             
För nya kunder som vill ha prisuppgift, fyll i formuläret i länken nedan och maila till partnersupport@trygghansa.se

Formulär Trygg Hansa