Vid skada

Skada som inträffat år 2016 och framåt
Kontakta Kyrkans Försäkring AB. Telefonnr: 010-160 71 00, knappval 3.
Skadeanmälningsblanketter finner ni via denna länk https://www.sedgwick.com/sv_se/solutions/global/se

Skada som inträffat år 2015 eller tidigare
Kontakta Moderna Försäkringar. Telefonnr: 0200-21 21 20.
Information om skadeanmälan och tillgång till blanketter se länk www.modernaforsakringar.se.

Skada under tjänsteresa
Kontakta Europeiska ERV, för akut hjälp:Telefonnr: 0770 - 456 920.
Vid skador som inte är akuta: Telefonnr: 0770 - 456 900.
För anmälan via webben och ytterligare information finns länken www.erv.se

Problem med skadedjur
Ni behöver inte anmäla skadan till oss. Ni kontaktar Nomor direkt, telefonnr: 0771-122 300
Vill ni istället anmäla skadan via webben eller får mer information om Nomor, klicka på www.nomor.se/skadedjur

Forddonsskada
Kontakta Trygg Hansa på telefon: 0771 111 500